Machtech Kvalitetssystem (MQS)

Machtechs värderingar, principer och prioriteringar skapar grunden i Machtech Kvalitetssystem (MQS). De är stabila över tiden och avspeglar Machtechs företagskultur.

Hela företaget omfattas av ett gemensamt verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO45001. Det dagliga arbetet bedrivs på ett strukturerat och dokumenterat sätt i modern anläggning. Machtech strävar efter att vara en lärande organisation och omprövar ständigt sätten att arbeta för att nå höga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål och därmed få nöjda kunder.

 

© Machtech AB 2017 | Production: Magnus Stenman